آموزش‌های ما

برای تدریس و تعامل با دانش‌آموزان، چیزهای زیادی هست که باید یاد بگیریم. ما به چهار دسته مهم آموزشی رسیدیم که شامل موارد زیر است:

🔴 دانش موضوعی یا تخصصی که شامل محتوای علمی و فنی است.
مثل آموزش صفحه به صفحه علوم دوم دبستان یا تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی، فارسی و ...

🔴 دانش آموزگاری که شامل آموزش مهارت‌ها و تکنیک‌های به‌روز در حوزه‌ی آموزش است.
مثل مدیریت کلاس درس، طراحی آموزشی، شیوه‌های ارزشیابی و...

🔴 دانش روانشناسی آموزشی که شامل موضوعاتی است که برای کار و تعامل مؤثر در محیط آموزشی نیاز است.
مثل مهارت‌های ارتباط مؤثر، نحوه مواجهه با قلدری و ...

🔴 دانش تکنولوژی و ابزارهای آموزشی که شامل معرفی و نحوه استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های به‌روز در فرایند تدریس است.
مثل استفاده از مودل، ساخت محتوا با نرم افزارهای گرافیکی و ...

 


آکادمی رهیــــــار برگزارکننده‌ی دوره‌های توانمندسازی برای معلمان

 

 

 

header