درباره‌ی ما

آکادمی رهیار یک مرجع خصوصی رسمی و معتبر آموزش نیروی انسانیِ حوزۀ آموزش و پرورش در ایران است.

در سال‌های اخیر مؤسسات مختلف آموزشی برای معلمان تأسیس شده است که این تنوع، انتخاب کردن بین آن‌ها را سخت می‌کند. ما در آکادمی رهیار، معیارهای سختگیرانه‌ای برای محتوای دوره‌هایمان داریم. جذاب و به روز بودن محتوا اصل اساسی دوره‌های آکادمی رهیار هست و البته با توجه به سابقه طولانی مدارس رهیار در حوزه‌ی آموزش می‌توانیم بگوییم که خیالمان از بابت کاربردی بودن دوره‌ها راحت است.

هدف مجموعه رهیار از بدو تأسیس این بوده است تا ضمن سازماندهی و استقرار سیستم‌ها و روش‌های نوین از جمله طراحی و استقرار نظام برنامه‌ریزی استراتژیک، نظام مدیریت فرایندهای سازمانی مبتنی بر استانداردهای مدیریت کیفیت و طراحی و استقرار فرایندها و فعالیت‌های آموزشی بر اساس الزامات مدل مدرسه‌ی کیفی، دانش و تجارب خود را در قالب یک الگوی موفق از آموزش و پرورش نوین، علمی و فناورانه به سایر نهادهای حوزۀ آموزش انتقال دهند.

بدین منظور و با توجه به ضرورت آموزش معلمان مأموریت آکادمی رهیار ایجاد فرصت یادگیری و آموزش برای معلمان و متصدیان حوزۀ آموزش و پرورش در ایران با رویکردهای نوین، علمی، فناورانه و کاربردی است. این مأموریت با هدف ارتقای مهارت‌ها و دانشِ مورد نیاز برای تدریس کیفی کتاب‌های درسی و ادارۀ مؤثر کلاس درس و مدرسه انجام می‌شود.

آکادمی رهیار این مأموریت را با اجرای فعالیت‌های زیر پیگیری می‌کند:

  • برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و غیرحضوری در حوزۀ آموزش ابتدایی و متوسطه
  • برگزاری سمینارهای تخصصی حوزۀ آموزش و پرورش
  • برگزاری کارگاه‌های تخصصی حوزۀ آموزش و پرورش
  • ارائۀ خدمات مشاوره به مؤسسات و مراکز آموزشی
  • پژوهش در حوزۀ آموزش و پرورش

آکادمی رهیار بستری آنلاین است که در همه ساعات شبانه روز در دسترس و قابل استفاده است. شما به راحتی با چند تا کلیک میتوانید دوره موردنظرتان را پیدا کنید، ویدیوهای آن را تماشا کنید، فعالیت‌ها را انجام دهید، در آزمون دوره شرکت کنید و در آخر گواهینامه معتبر را دریافت کنید.