• ارسال مقالات سمینار

  • در این کتابچه، می‌توانید سه نمونه از مقاله‌های سمینار سال گذشته را به عنوان نمونه مطالعه کنید. 

   در دو طرف عنوان هر مقاله فلش‌هایی قرار دارند که شما را به مقالات قبل و بعد هدایت می‌کنند.

  • تکلیف icon
   ارسال مقاله تکلیف

   امیدواریم که تا کنون پروژه خود برای سمینار آموزشی 1403 را در کنار پشتیبان طرح پیش برده باشید. تا 16 خرداد ماه فرصت دارید تا پیش نویس اولیه مقالات خود را برای دبیرخانه سمینار بفرستید. هیات علمی در تلاش است تا در اسرع وقت بازخوردهایی برای بهبود طرح در اختیار شما قرار دهد. 

   تا 30 خرداد ماه فرصت دارید تا بعد از دریافت بازخوردها از پشتیبان طرح و هیات علمی سمینار، مقاله خود را کامل‌تر کنید.

   فایل مقاله خود را در دو قالب Word و PDF برای ما بفرستید.

   قابل دسترسی نیست مگر اینکه: عضو ارائه‌دهندگان باشید
  • تکلیف icon
   ارسال چکیده تکلیف

   امیدواریم که تا کنون پروژه خود برای سمینار آموزشی 1403 را در کنار پشتیبان طرح پیش برده باشید. تا 16 خرداد ماه فرصت دارید تا پیش نویس اولیه مقالات خود را برای دبیرخانه سمینار بفرستید. هیات علمی در تلاش است تا در اسرع وقت بازخوردهایی برای بهبود طرح در اختیار شما قرار دهد. 

   تا 30 خرداد ماه فرصت دارید تا بعد از دریافت بازخوردها از پشتیبان طرح و هیات علمی سمینار، مقاله خود را کامل‌تر کنید.

   فایل مقاله خود را در دو قالب Word و PDF برای ما بفرستید.